Правила магазину

[Інформація про товари в он-лайн каталозі]
1. Онлайн-каталог - це програмне забезпечення, доступне для Клієнта для прямого та вільного доступу до поточної інформації про товар
и Продавця. Інформація, що міститься в онлайн-каталозі, не є пропозицією у значенні Цивільного кодексу. Продавець залишає за собою п
раво постійно змінювати ціни та статус товарів, а також проводити та скасовувати всі типи рекламних кампаній та продажів.

2. Ціни, наведені в онлайн-каталозі, призначені виключно в інформаційних цілях, вони виражаються у гривні (UAH) та є цінами з ПДВ, якщ
о в описі ціни не вказано інше (ціна без ПДВ, ціна в євро, роздрібна ціна тощо).

3. Ціни на товари, вказані в онлайн-каталозі, не включають витрати на доставку. Вартість доставки залежить від того, як товар доставляєт
ься Клієнтові, яка вартість та розмір замовлення.

4. Для того, щоб почати користуватися онлайн-каталогом, будь ласка, зв'яжіться з відділом продажів Продавця, встановіть програмне заб
езпечення на комп'ютері та прийміть умови співпраці з Продавцем, зазначені у правилах.

5. Для користування онлайн-каталогом потрібен активний ліцензійний ключ, наданий Продавцем. Ліцензійний ключ призначений для комп'
ютерного обладнання, на якому він був встановлений.

6. Про деактивування ліцензійного ключа Клієнта ви будете повідомлені через повідомлення, після логування в онлайн-каталозі. Щоб отр
имати новий ліцензійний ключ, будь-ласка, зв'яжіться з відділом продажу Продавця або адміністратором онлайн-каталога.

7. Щоб видалити онлайн-каталог, Клієнт повинен видалити програмне забезпечення з ресурсів свого комп'ютера.

8. Для використання онлайн-каталога необхідно:
- комп'ютер з доступом до Інтернету
- Windows Vista з SP1, Windows 7 з SP1, Windows 8, Windows 8.1 або Windows 10
- встановлене програмне забезпечення Інтернет-каталога
- мінімальна роздільна здатність екрана 1280 x 768

9. На одному комп'ютері можна запускати лише одне програмне забезпечення.

10. Кожен вхід в Інтернет-каталог здійснюється за допомогою даних, наданих Клієнту під час процесу реєстрації (логін, пароль).

11. Продавець має право заблокувати обліковий запис ключа клієнта або ліцензії клієнта, якщо він вважає, що каталог використовується
Клієнтом в цілях порушення законодавства, інтересів Продавця або положення цих Правил. Клієнту буде повідомлено про блокування по
відомленням при вході в онлайн-каталог.

12. У випадку будь-яких перешкод у користуванні онлайн-каталогом, зв'яжіться з відділом Продажів або адміністратором інтернет-
каталога.

13. Клієнт не має права:
- на розповсюдження, або оренду он-лайн каталогу,
- надання доступу до онлайн-каталогу, включаючи дані входу, ліцензійний ключ і вміст, що містяться в ньому
третім особам.

14. Для використання онлайн-каталогу Клієнт повинен:
- робити покупки у Продавця
- своєчасно оплачувати придбані товари та послуги
- забезпечити всі технічні вимоги, необхідні для правильного функціонування онлайн-каталогу

15. Замовник має право та зобов'язаний використовувати онлайн каталогу відповідно до його призначення, тобто як частину свого бізнес
у та для співпраці з Продавцем.

16. Клієнт зобов'язаний утримуватися від будь-якої діяльності, яка може вплинути на належне функціонування онлайн-каталогу, включаюч
и, зокрема, будь-які перешкоди в вмісті програмного забезпечення або його технічних елементів. Заборонено використовувати он-лайн ка
талог для інших цілей, ніж цільове призначення.

17. Продавець в повній мірі, дозволеній законом, не несе відповідальності за будь-яке порушення або припинення роботи онлайн-каталог
у через форс-мажорні обставини, несанкціоновані дій третіх осіб або технічну інфраструктури «не сумісну” з онлайн-каталогом Клієнта.

18. Продавець реєструє активність користувачів онлайн-каталогу, використовуючи IP-адреси, зібрані під час роботи з онлайн-каталогом д
ля технічної, статистичної, демографічної інформації (наприклад, регіон, з якого здійснювалось з”єднання) та для найкращого достосуван
ня програмного забезпечення та інформації для потреб клієнтів та забезпечення найвищої якості послуг.

19. Зважаючи на специфіку онлайн-каталогу та технічних вимог, Продавець використовує дані про параметри комп'ютера, на якому
встановлено програмне забезпечення для каталогу, для правильного підключення комп'ютера до ліцензії онлайн-каталогу.